Välkommen till Peter Gerdehags tillfälliga infosida!

Peter Gerdehag kan lättast beskrivas med "de fyra F:n": Fotograf, Filmare, Föredragshållare, Författare.

Mer om Peter Gerdehag på Wikipedia
» sv.wikipedia.org/wiki/Peter_Gerdehag

Om Peter Gerdehags filmer
»
www.bondenstid.com/sve
»
www.hastmannen.com
»
www.denvackrasteon.se

Bildförsäljning via Briljans bildbyrå i Stockholm
» www.briljans.se
(Även via eget arkiv.)

Kontakt
Peter Gerdehag
Flathult 572 91
Oskarshamn

070-35 71 744
0491-77160